Karayolunda Araç Sürme Yasağı

14.02.2019 21:00

Uyuşturucu ve keyif veren maddeleri almış olarak karayolunda araç sürmek yasaktır. Bu hükme uymayanlar derhal araç kullanmaktan men olunur ve mahkemeye sevk edilir. Mahkemece hafif para, 6 ay hapis ve sürücü belgesinin süresiz geri alınmasıyla cezalandırılır.

Hususi otomobil sürücüleri kanlarındaki alkol miktarı en çok 0.50 promil olacak kadar alkol alarak araç kullanabilirler. Diğer sürücülerin alkollü araç kullanmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların birinci defa 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süre ile sürücü belgeleri ellerinden alınır ve sürücü davranışlarıgeliştirme eğitimine tabi tutulur. Üçüncü defa tekrarı halinde bu sürücüler 6 aydan az olmamak şartı ile hapis olunur, sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası 5 yıl geçtikten sonra uygun olanlara sürücü belgesi iade edilir. Uygun olmayanlara ise sürücü belgesi verilmez. Alkollü olarak ölümlü yada yaralanmalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun oluştuğu kabul edilir.Sürücü belgesi olmayanların araç kullanmaları yasaktır.

Sürücülerin, sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları karayolunda sürmeleri yasaktır Geçerli sürücü belgeleri olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte 1 aydan 2 aya kadar, tekrarı halinde 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası verilir. 18 yaşından küçükler için bu ceza, aynı sürelerle çocuk ıslah evlerinde ıslah edilmek suretiyle yerine getirilir.

Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında çalışma, sürme, dinlenme sürelerinin tespiti takoğraf cihazı ile yapılır. Sürücü ve yolcular toplu taşıma araçlarında sigara içemez.

Araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir:

·         Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

·         Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahate çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

·         Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin, Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Mesleki Yeterlilik belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan aşağıda sınıflandırılmış belgelerden kendi alanlarına giren türleri almak ve yetkililerin sorması halinde göstermek zorundadırlar.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri

SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak düzenlenir ve verilir.

SRC1 -Uluslararası yolcu taşımacılığı

SRC2 -Yurtiçi yolcu taşımacılığı

SRC3 -Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

SRC4 -Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

SRC5 -Tehlikeli madde taşımacılığı olarak düzenlenir ve verilir.

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü, SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

Sosyal Medya